O projektu

Všichni jsou to úspěšní lidé, alespoň co se týče ekonomických výsledků, dosažené společenské prestiže a schopností vést často velké množství zaměstnanců. Někteří z nich se více či méně vyjadřují k aktuálním událostem a z pohledu svého podnikání glosují vývoj v České republice i ve světě. Přesto je málokdy známe, protože k nám skrze mediální obraz promlouvají jako nezámé ikony. Co je motivuje k tomu, aby pracovali dvanáct i více hodin denně, zaměstnávali lidi a rozvíjeli své firmy? Mají nějaká svá přání a životní mety? Jsou spokojení na podnikatelské cestě? Na takové a další otázky se snaží najít odpovědi projekt Na kávě, zaměřený na profilové rozhovory s vlivnými lidmi českého byznysu.

NA KÁVĚ

Internetový magazín Na kávě publikuje rozhovory s významnými a zajímavými lidmi české ekonomiky – zejména majiteli a manažery firem. Cílem projektu je poskytnout pestrou škálu podnikatelských a manažerských osobností napříč všemi obory podnikání a představit je čtenářům serveru prostřednictvím kvalitních interview doplněných fotografiemi. Rozhovory nevedeme prostřednictvím e-mailu, s každým zpovídaným se setkáváme osobně („na kávě“) a snažíme se, aby nám věnoval dostatek času. My naopak věnujeme dostatek času přípravě na rozhovor. Interview jsou vždy autorizovaná.

FORMA ČLÁNKŮ

Projekt Na kávě nemá reflektovat aktuální situaci v české ekonomice nebo ve firmách, kterých se rozhovory týkají, ale jedná se o jakýsi almanach osobností. Z tohoto důvodu jsou rozhovory profilové a představují zpovídané jako významné decision makery českého trhu. Na serveru vychází jeden rozhovor za čtrnáct dní. Každý článek je vzhledem k délce rozdělen do dvou vzájemně provázaných částí, na které navazuje dostatečně obsažná vizitka osoby, s níž byl rozhovor veden, a také vizitka jeho firmy. Projekt jde ale ještě dál, a protože chce být databází důležitých informací o sledovaných osobnostech, poskytuje také přehled relevantních odkazů na další zdroje související s interviewovanými a jejich společnostmi. Tato sekce je živá, takže je průběžně aktualizována – neplatné odkazy jsou odstraňovány, nové informace přidávány. Aktuální údaje jsou doplňovány také do vizitek.