KAROLÍNA TOPOLOVÁ

Ve svých dvaadvaceti letech vkročila jako studentka britské univerzity TTA do firmy AAA Auto právě v době, kdy sbírala podklady pro seminární práci na téma Motivace lidí v call centru. A ze společnosti od té doby obrazně řečeno už neodešla. Záhy poté totiž Karolíně Topolové majitel utěšeně se rozrůstající sítě autobazarů, Čechoaustralan Anthony James Denny, nabídl, aby právě v jeho firmě call centrum založila.

IVO TOMAN

Říká o sobě, že je podnikatel s výsledky, a nikoli profesor z vysoké školy. Slibuje, že na svých školeních prozradí jeho účastníkům důvody svých úspěchů v podnikání. Možná proto bývají jeho školení o marketingu, osobním rozvoji, managementu a dalších oborech trvale vyprodaná. Nedávno se rozhodl s otevřenými školeními, na která se mohl přihlásit kdokoli, skončit a nabízet své služby jen firmám, ale poté, co mu příznivci vyjádřili hlasitý nesouhlas, maličko ustoupil.

EVŽEN VARADINEK

Jeho příjmení – Varadinek – je poněkud netradiční, vždyť v českomoravské kotlině žije všehovšudy jen zhruba sedm jeho jmenovců, a často bývá zaměňováno s variantou Varadínek, jejíž nositelů najdeme v České republice čtyřikrát víc. Tak jako tak je Evžen Varadinek, většinový majitel a generální ředitel slušovické akciové společnosti SWS, zdaleka nejúspěšnějším mezi nimi, pokud úspěch měříme zejména angažovaností v podnikatelské sféře a společenskou prestiží.

VÍT PĚKNÝ

Vít Pěkný je už několik let ředitelem Kia Motors Czech. Jeho profesní život je poměrně pestrý, i když po celou dobu zůstává věrný automobilovému průmyslu. A je i velmi zajímavý a inspirativní, protože svérázný ředitel českého zastoupení korejské automobilky, která kdysi bývala popelkou, ale dnes ji musí tradiční značky na našem trhu brát v potaz, přistupuje k výzvám s bojovností a chutí.

TOMÁŠ PROUZA

Tomáš Prouza, spolumajitel a jedna z vůdčích osobností finančněporadenské společnosti Partners For Life Planning, má ve firmě na starost rozvoj a péči o klienty. S přístupem ke klientům finančích institucí má přitom bohaté zkušenosti, které získával už od svých studií na pražské Vysoké škole ekonomické – nejprve jako redaktor The Prague Tribune a poté vlastního serveru Peníze.cz.

EVŽEN KOREC

Generální ředitel a padesátiprocentní vlastník developerské firmy Ekospol Evžen Korec absolvoval v roce 1981 Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a ještě nějakou dobu se vědecké práci věnoval – pobýval na zahraničních univerzitách a v roce 1986 získal v Akademii věd titul CSc. Během zahraničních stáží se ale seznámil s investorskou činností, a když došlo koncem 80. let k absolutní změně prostředí v České republice, rozhodl se využít nabytých zkušeností a vrhnout se do podnikání v oblasti developmentu.

PAVEL ŘEHÁK

Jeho pozice se oficiálně jmenuje náměstek pro služby klientům pověřený pravomocemi generálního ředitele, takže ve skutečnosti má jako výkonný ředitel na starost celou Českou pojišťovnu. Do firmy přišel v roce 2006 z poradenské společnosti McKinsey & Company, kde působil od studia na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, naposledy na pozici associate principal, a měl na starost řízení projektů a vztahů s klienty.

MILENA VESELÁ

Podnikat začala krátce po sametové revoluci, když začala manželovi Jaroslavovi pomáhat s rozjezdem firmy podnikající v pronájmu audiovizuální techniky. Podle všeho se jim sázka na vzájemnou symbiózu vyplatila – zatímco on je odborníkem na zajištění akcí technikou a do začátku přinesl nějaké kontakty, Milena Veselá, která se dobře orientuje v číslech všeho druhu, mu pomáhala s účetnictvím. Dnes ve firmě ProMoPro působí na pozici finanční ředitelky, ale protože má organizační schopnosti, nadále vypomáhá s organizací pronájmů.

JAN EISLER

Ředitel výroby a spolumajitel Nakladatelství Fragment vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Vědecké práci se však nevěnoval, protože už za studií přičichl k vydávání knih a krátce poté rozjel ve stejném odvětví podnikání na živnostenský list.

PAVEL NÝČ

Stejně jako jeho společník v Nakladatelství Fragment zvládl obchodní ředitel firmy Pavel Nýč přerod malého nakladatelství, kde každý věděl o všem, ve velký nakladatelský dům. Tuto skutečnost považuje za svůj největší podnikatelský úspěch. Vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.