Chcete citovat?

Chcete citovat některý z článků zveřejněný na serveru NA KÁVĚ, respektive někoho z našich zpovídaných? Samozřejmě můžete, ale v takovém případě by bylo slušné uvést zdroj. I když jsou autory pasáží, které budete opisovat, patrně interviewované osoby, rozhovory nám poskytují exkluzivně. To znamená, že danou formulaci nenajdete v doslovném znění nikde jinde než na našem serveru.

Pokud tedy použijete článek zveřejněný u nás ve svém materiálu, použijte prosím odkaz na NA KÁVĚ jako zdroj. Citujete-li na internetu, budeme rádi, když kromě zmínky o našem serveru umístíte hypertextový odkaz na něj.