EKOSPOL, a. s.

Akciová společnost Ekospol, patřící podle podílu na trhu mezi čtyři nejvýznamnější stavební a developerské firmy v České republice, vznikla v roce 1992 jako společnost s ručením omezeným. Už o tři roky později byla transformována na akciovku, jejíž vlastnictví je rovným dílem rozděleno mezi manžele Janu a Evžena Korcových. Společnost má za sebou přes tři desítky developerských projektů, což představuje více než 3 000 dokončených bytů, a soustředí se výhradně na Prahu a její nejbližší okolí.